Teambuilding
Etsa samman er personal till en grupp

Att få sin personal att sträva åt samma håll och göra det på ett så effektivt sätt som möjligt är lika viktigt både för det lilla företaget som för det stora.
Med våra teambuildingstationer ger vi Er personal en möjlighet att lära sig samarbeta på annorlunda sätt och villkor mot det normala. Genom detta blir det lättare att få upp ögonen och hitta andra infallsvinklar i det dagliga arbetet.

Ni kan välja mellan:
Spindelätet
Balansbrädet
Kanotslalom
Farkosten
Lianen
Upp och ned
Pusslet
Rektangeln
Backarna
m.fl.

Teambuilding aktiviteterna passar utmärkt som "isbrytare" till de rena konferenserna.

Tidsåtgång: Ett par timmar och uppåt