Säkerhet
Våra kunder ska känna sig säkra hos oss!

För våra kunders säkerhet har vi som krav att all personal är kunnig inom första hjälpen samt hjärt/lungräddning. All personal har ett eller flera områden de behärskar till fullo,
men alla ska kunna hjälpa till på flera stationer.

Under våra arrangemang finns radiokontakt mellan de olika stationerna och den ansvarige där samt första-hjälpen utrustning och telefon för direkt kontakt med sjukvårdsupplysning och S.O.S.

Under samtliga aktiviteter råder alkoholförbud för maximal säkerhet.

Under alla våra arrangemang finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Östgöta Brandstodsbolag.