Mångkamp
Utmana dina vänner i flera grenar

Våra mångkampspaket kan vara helt färdiga eller plockas ihop
av Er med de aktiviteter Ni finner lämpliga. (Se aktivitetssidan)
Ett förslag kan se ut enligt följande.

Precisionspaket:
Bågskytte
Armborstskytte
Yxkastning
Blåsrörsskytte
Spark bleistre