Vildmark & Äventyrsturers företagsidé har sedan starten varit att erbjuda företag och privatpersoner möjligheten att uppleva
naturnära upplevelser och äventyr i närregionen.
Allt ifrån rena "prova på" aktiviteter till kompletta konferensarrangemang med lokaler, mat, aktiviteter och övernattning.