Mobil klättervägg

Antagligen den första i Sverige i sitt slag! Med en höjd på drygt 7,5m och en klätterbar yta på över 35 kvm erbjuder väggen ett flertal möjligheter att prova klättringens utmaningar.
Varför inte ta chansen och utmana arbetskamraterna i en mångkamp där klätterväggen ingår som ett delmoment.

Klätterväggen brukar vara ett populärt inslag på mässor,
kickoffer och kundträffar. För de som önskar finns goda möjligheter till annonsering på närmre 35 kvm yta.

Tidsåtgång: Rekommenderad tid minimum en dag.