HLR kurser

Att kunna hjälpa sina anhöriga, arbetskamrater, eller den okände på gatan vid en olyckshändelse är något som alla bör kunna. Vi ger er grunderna i hjärt/lungräddning under några timmar. Kursen följer svenska cardiologföreningens kursplan.

Tidsåtgång: Fyra timmar.