Friluftsteknik / Överlevnad

Vad skulle ni göra om Ni gick vilse?
Denna aktivitet ger en inblick i hur man kan använda naturens hjälpmedel för att klara sig i en "utsatt" situation. Man brukar säga att man aldrig hamnar i en utsatt situation utan försätter sig i ett besvärligt läge. I denna aktivitet får Ni lära er hur man undviker att hamna i besvärliga lägen. Hur man lär sig hitta hem, hur ni hittar vatten och bygger ett enkelt övernattningsskydd. Ni får lära Er att bli "vänner" med naturen.

Tidsåtgång: Ett par timmar till två dagar.